Huisregels

Bij het betreden van het festivalterrein zijn enkele regels van toepassing:

 • Het is mogelijk dat de bezoekers van het evenement vooraf worden gefouilleerd
 • Er kan om je legitimatie gevraagd worden
 • Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenementen terrein
 • Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Tussen de 18 en 25 jaar? Haal een stempel bij de info met je legitimatie om sneller te kunnen bestellen bij de bar
 • Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken op het evenementen terrein
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festival terrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de beveiliging en ander personeel
 • Het is niet toegestaan het terrein met alcoholhoudende drank te verlaten