Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zou niet mogelijk zijn zonder diverse sponsors en partners. We willen hier dan ook graag extra aandacht besteden aan de partijen die het festival mede mogelijk maken.

HET VFONDS

Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving in Nederland. Met inkomsten van onder andere de Nederlandse Postcode Loterij, de Vrienden Loterij en Nederlandse Loterij kan het jaarlijks ruim 200 projecten subsidiëren, verbinden en initiëren die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken, de waardering voor veteranen en politiemensen vergroten en mensen vaardigheden aanleren om zelf een bijdrage te leveren aan de democratisch rechtsstaat.

De initiatieven die door vfonds tot stand kunnen komen zijn uiteenlopend: van nationale herdenkingen, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra, tot aan theatervoorstellingen, innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten, films en documentaires. Door samen te herdenken, te herinneren en hierbij de dialoog aan te gaan, worden verschillende generaties geïnspireerd en gemotiveerd om zelf een verschil te maken.


NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Kijk voor meer informatie op: www.4en5mei.nl


NEDERLAND SCHOON

NederlandSchoon en de Bevrijdingsfestivals starten een meerjarige samenwerking met als doel om de Bevrijdingsfestivals schoon te houden. Zwerfafval is een groot probleem op evenementen van deze omvang. Voor je het weet, ligt het terrein bezaaid met flesjes, chipszakken en andere rommel. De Bevrijdingsfestivals zetten met ondersteuning van NederlandSchoon in op het zichtbaar schoonhouden van het terrein. Jij kan ook meehelpen. Gooi je afval in de afvalbakken, gebruik de afvalzakjes die je bij de ingang krijgt en neem geen onnodige verpakkingen mee. Op alle festivals kun je tegen een kleine vergoeding een duurzaam flesje kopen waar je de hele dag kraanwater mee kan tappen. Dat scheelt ook een hoop afval. Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival.

Kijk voor meer informatie op: www.nederlandschoon.nl 


MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Kijk voor meer informatie op:  www.rijksoverheid.nl


DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Zo helpen we met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten bij de bestrijding van internationale onrust en biedt de luchtmacht hulp bij rampen. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

Aandacht voor het verleden blijft hierin belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Koninklijke Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid naar zo veel mogelijk optredens op de bevrijdingsfestivals te brengen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid.

Kijk voor meer informatie op: www.defensie.nl


AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De overgrote meerderheid wordt opgevangen in arme landen in de regio. Zo herbergen Turkije, Libanon en Jordanië het grootste deel van de ruim vier miljoen Syrische vluchtelingen. Die landen kunnen dat niet meer aan. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa.

De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Bijvoorbeeld door de – door de VN-Vluchtelingenorganisatie geselecteerde – meest kwetsbare vluchtelingen uit te nodigen voor hervestiging in Europa. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoort, komen er pas écht veel vluchtelingen hierheen.

Ga op de Bevrijdingsfestivals de uitdaging aan. Ervaar of het je lukt om via een vluchtroute vol levensgevaarlijke hindernissen veilig Europa te bereiken. En teken de petitie en vraag premier Rutte om met de EU kwetsbare vluchtelingen veiligheid te bieden.

Kijk voor meer informatie op: www.amnesty.nl


LOKAAL. Centrum voor democratie in Rotterdam
LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere activiteiten. Met als gemeenschappelijk doel: Rotterdammers meer bij hun stad betrekken – en andersom. Met ‘stad’ wordt niet alleen het politieke bestuur bedoeld, maar ook de eigen buurt, lokale belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties waarin je actief kunt zijn.

LOKAAL heeft geen politieke voorkeur. Voor LOKAAL staat voorop dat iedereen de kans moet krijgen mee te doen, denken en besturen. Dat mensen daarbij hun eigen standpunten vormen en naar voren brengen, is ieders goed recht en bovendien: meningsverschillen maken een publiek debat alleen maar waardevoller.

Rotterdam is het politieke laboratorium van Nederland. Hier gebeurt het. LOKAAL is daarom echt lokaal. En trots Rotterdams.

Kijk voor meer informatie op: www.lokaal.org


HET RODE KRUIS  

Het Rode Kruis is de grootste noodhulporganisatie ter wereld. Vanuit 190 landen werken we met 17 miljoen vrijwilligers voor, tijdens en na een ramp om de meest kwetsbare mensen te helpen. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is. We doen dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent voor ons dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals. Kom langs bij onze Silent Disco en luister naar bijzondere verhalen!

Kijk voor meer informatie op: www.rodekruis.nl


WORLD’S BEST NEWS

 World’s Best News wil samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven de geboekte resultaten en vooruitgang op het gebied van o.a. vrede en veiligheid in de schijnwerpers zetten. Uit onderzoek van World’s Best News samen met onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat acht op de tien Nederlanders geen idee hebben van grote, structurele en positieve veranderingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Omdat journalisten en ontwikkelingsorganisaties zich vooral richten op rampen en andere negatieve gebeurtenissen (‘goed nieuws is geen nieuws’), hebben veel Nederlanders een vertekend beeld. Door samen te werken met bedrijven, NGOs en media wil World’s Best News daar verandering in brengen en Nederlanders een realistisch beeld geven van de vooruitgang in ontwikkelingslanden. Zo wordt het draagvlak verhoogd voor o.a. vredesmissies en het vertrouwen vergroot in de partijen die zich inzetten voor een meer rechtvaardige wereld.

Hoe? Door een tool waarmee bezoekers van bevrijdingsfestivals hun kennis testen over wereldwijde vrede en veiligheid. Gebruikers krijgen via de app direct terugkoppeling met een korte, feitelijke toelichting.

Kijk voor meer informatie op: www.worldsbestnews.nl


HET VETERANENINSTITUUT

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om níet in vrijheid te leven? Wat kan jíj doen om bij te dragen aan vrijheid?

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema “De vrijheid omarmd”.

Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam is het initiatief Veteranen Speeddaten ontstaan in samenwerking met o.a. Stichting Herdenking Veteranen, Veteranen Sociëteit Den Haag en Stichting Triskontakten. Dit jaar staan zij in samenwerking met het Veteranen Instituut op het festival. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Kijk voor meer informatie op: www.veteraneninstituut.nl


Test je wereldbeeld bij World’s Best News

Wanneer je het nieuws volgt, lijkt het alsof de wereld één groot tranendal is. Een kwart van de Nederlanders zegt dat ze soms of vaak het nieuws mijden omdat ze er somber van worden. Maar is dat wel nodig? Staat de wereld er werkelijk zo slecht voor als we denken? Hoe vormen de media ons wereldbeeld?

Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei daagt World’s Best News bezoekers uit om hun wereldbeeld te testen via een korte quiz: hoe denk je dat het ervoor staat met het aantal oorlogen en oorlogsslachtoffers, levensverwachting, veiligheid en gezondheid van de mens? Klopt jouw beeld met de cijfers? Wat is de rol van de media? Hoe kun je goed geïnformeerd blijven zonder er somber van te worden?

World’s Best News wil mensen inspireren met vooruitgang. Dat doen we niet voor niets. De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden, maar er is bijna niemand die het ons vertelt. Door mensen te informeren over de vooruitgang hopen we hen te inspireren en betrokken te houden.

Kijk voor meer informatie op: www.worldsbestnews.nl


SENA PERFORMERS STAGE POWERED BY POPUNIE

Veel ondernemingen en organisaties gebruiken muziek. Die muziek is het product van artiesten en platenmaatschappijen. Met muzieklicenties zorgt Sena ervoor dat de makers van muziek een vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun product. Sena incasseert deze vergoedingen en betaalt die uit aan muzikanten en platenmaatschappijen.

Sena ontketent jong talent! Tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei creëert Sena – de naburige rechtenorganisatie voor artiesten en producenten – een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: de Sena Talent Stages. Op veertien plaatsen in Nederland krijgen jonge artiesten een kans om zich te presenteren aan het grote publiek. De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich in samenwerking met regionale poppodia en organisaties al ruim 6 jaar in voor jong, regionaal talent. De Sena Talent Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!

Het podium wordt geprogrammeerd door de Popunie. De Popunie is een stichting die sinds 1985 actief is in de popsector. Voorheen gericht op de provincie Zuid-Holland, vanaf 2013 met de focus op Rotterdam. De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, de gemeente en andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

Kijk voor meer informatie: www.sena.nl of www.popunie.nl


PAX 

In Nederland vieren we dit jaar dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Op veel plekken in de wereld zijn nog iedere dag mensen in gevaar die helaas geen Bevrijdingsdag kunnen vieren. Dappere vredesactivisten strijden iedere dag voor een samenleving zonder oorlog en onderdrukking. Vaak vormen vrouwen en hun rechten het hart van die strijd. En dat is nodig. Nog steeds worden vrouwen met geweld gedwongen tot stilte. PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland, werkt samen met veel van deze activisten.

Op 5 mei, onze Bevrijdingsdag, willen we laten zien dat mensen in Nederland aan hen denken door ze een hart onder de riem te steken. Je kunt dit jaar op acht Bevrijdingsfestivals je solidariteit tonen door vredesactivisten een persoonlijke boodschap te sturen. Stuur ze een hoopvolle PAX Duif met je eigen tekst, of ga op een mega groepsselfie voor een van de hoofdpodia.

PAX steunt burgers die zich inzetten voor een vreedzame en inclusieve samenleving. Tegen al het geweld in vechten ze voor vrede, je moet het maar durven. Zij houden vol en wij staan naast ze. PAX. Vrede, wie durft? Doe ook mee!

Kijk voor meer informatie op: www.paxvoorvrede.nl


JMR EVENT MAKERS

JMR is een creatieve evenementen organisator die voor bezoekers van zowel grootschalige publieksevenementen, originele bedrijfsfeesten en intieme manifestaties bijzondere belevenissen creëert die verrassen en verrijken.

Na de oprichting in 1993 is JMR Event Makers onder leiding van Mark Rouwenhorst en Jasper Scholte uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende evenementenorganisaties van Nederland. Vanaf 1997 organiseerden zij de Dance Parade in Rotterdam en initiëren zij jaarlijks nieuwe spannende initiatieven zoals Strand aan de Maas, Camping Rotterdam, De Nacht van de Kaap, Art at the Warehouse en Boothstock Festival. Ook bestaande evenementen zoals het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en de Nationale Nieuwjaarsnacht zijn evenementen waaraan JMR organisatorisch haar naam aan heeft verbonden.

JMR Event Makers heeft zich ontwikkeld als een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in de productie en uitvoering van zakelijke-, publieks- en sportevenementen. JMR’s handelsmerk is het ontwikkelen van unieke en strak georganiseerde programma’s.

Kijk voor meer informatie op: www.JMR.nl