Statement Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2024

Geplaats door Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Op de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland vieren ruim 1 miljoen vooral jonge mensen jaarlijks een van onze grootste verworvenheden: dat we in onze democratische rechtstaat in vrijheid leven. Te kunnen zijn wie je bent en uiten wat je belangrijk vindt is voor iedereen van wezenlijk belang. We worden allemaal dagelijks geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van oorlogen en de ontmenselijking die daarmee gepaard gaat. De oorlog in Gaza zorgt ervoor dat groepen ook hier tegenover elkaar lijken te staan, daar nemen wij als bevrijdingsfestival nadrukkelijk afstand van. Als bevrijdingsfestival staan we voor verbinding, met ruimte voor ieders opvatting en mening. Laat 5 mei een dag zijn dat wij onze vrijheid vieren in het volle besef dat dit een ongekende luxe is voor velen.